Posted by: AINI | November 8, 2009

Tugasan 1: Ulasan buku

Tajuk Buku: Teachers Investigate Their Work: An introduction to the methods of action research

Penulis: Herbert Altrichter, Peter Posch and Bridget Somekh (1993)

Maksud kajian tindakan berdasarkan buku ini adalah satu kajian mengenai situasi sosial dengan gambaran bagi meningkatkan kualiti tindakan di dalamnya.

Guru melakukan kajian tindakan bertujuan untuk meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran (P&P) begitu juga dengan keadaan di sekolah bagi guru-guru dan murid-murid. Selain itu, kajian tindakan bertujuan untuk membantu guru-guru agar dapat menerima segala cabaran dan masalah-masalah pengamalan serta dapat menjalankan kajian inovasi  secara intelektual. Seterusnya para guru bukan hanya menjalankan menjalankan kerja-kerja bagi tujuan kemajuan sekolah malah seharusnya mengembangkan pengetahuan dan kualiti profesional mereka. Guru juga boleh memberi sumbangan yang penting kepada pengetahuan melalui profesion mereka.

Langkah pertama bagi sesuatu kajian bermula dengan pengalaman-pengalaman dalam proses kegagalan untuk memadankan atau membezakan sesuatu. Ia boleh terjadi disebabkan:

 • Perbezaan yang ketara di antara perancangan dan sangkaan di satu pihak dan pengamalan yang sebenar di pihak yang lain. (sebagai contoh penyemakan semula bagi memeriksa mereka telah kerja rumah mereka adalah menjurus kepada pengamalan kerja yang berkesan tetapi kerja penulisan adalah selalunya ringkas dan di tahap yang lemah)
 • Kegagalan untuk memadankan di antara situasi semasa dan nilai hala tuju sesuatu pembangunan ataupun objektif (contohnya, matlamat seorang guru supaya semua pelajar dapat membuat yang terbaik di dalam peperiksaan memerlukan beliau untuk menetapkan satu tugasan yang mencabar tetapi ianya mengarah kepada  permasalahan dengan kerja rumah dan ia sebenarnya mendorong kepada kebanyakan punca kegagalan)
 • Perbezaan yang ketara diantara kpelbagaian pemahaman manusia dan situasi yg sama (contohnya kelas tambahan selepas waktu persekolahan telah dianggap sebagai hukuman atau bebanan dikalangan pelajar)

Berdasarkan kepada Marion Dadds (1985), 3 jenis permulaan bagi setiap kajian :

 • Keprihatinan –  contohnya cuba untuk menjalankan sesuatu idea yang berpotensi, membangunkan kekuatan, atau mampu menerima sesuatu rutin dengan lebih berwaspada
 • Permasalahan – contohnya perlu meningkatkan situasi yg sukar, penyelesaian masalah, membuat sesuatu utk memeperbaiki kekurangan, ( dalam erti kata, kualiti bahan2 pengajaran)
 • Situasi yg tidak jelas – guru-guru selalunya memulakan kajian mereka dengan ketidakpastian yg lebih besar ataupun yang lebih kecil; situasi dimana sama ada positif ataupun negatif secara jelas. Sama ada yang menyeronokkan ataupun yang memberi tekanan, tetapi yang manakah menaikkan isu yang mereka benar-benar ingin fahami. Biasanya, kerja mereka dimulakan dengan pengalaman-pengalaman yang tidak dijangka di dalam bilik darjah yang mana mereka tidak boleh diganggu, tetapi kepercayaan adalah satu langkah permulaan untuk peningkatan pengajaran yang akan datang

Dalam melakukan kajian tindakan, guru melakukan pengumpulan data melalui:

 • Pemerhatian dan situasi maklumat:  biasanya melalui pemerhatian secara terus dimana pemerhatian secara terus tidak memerlukan apa-apa alatan teknikal melainkan pensil dan kertas. Dalam membuat pemerhatian, terdapat 4 cara yang boleh digunakan iaitu pemerhatian secara langsung, rakaman bunyi, fotografi dan rakaman video.
 • Temubual: memberi ruang kepada penyelidik untuk melihat seseorang itu diluar kelakuaan biasa mereka. Maksud disini adalah pengkaji boleh membaca terus persepsi seseorang termasuk pemikiran, atitud dan juga pendapat yang wujud disebalik kelakuan atau gelagat seseorang yang ditemubual.
 • Penulisan secara bertulis: merupakan temuramah secara rasmi berdasarkan soalan kajiselidik. Perbezaan antara penulisan secara bertulis dan temubual adalah penemubual tidak boleh memberikan pandangan atau respon secara terus kepada jawapan sesuatu soalan.
 • Penggabungan kaedah (yang dipanggil kaedah segitiga): Dijana daripada kombinasi di antara pemerhatian dan temu bual yang menjadikan data di dalam situasi tertentu dikumpulkan melalui 3 sudut iaitu perspektif guru-guru, perspektif murid dan perspektif pihak ketiga.

Guru melakukan penganalisisan data menggunakan kaedah penganalisisan yang berkesan iaitu membuat kesimpulan data. Kesimpulan bagi data mungkin mengandungi jawapan-jawapan kepada soalan-soalan yg berikut :

 • Apakah konteks yang membolehkan data di kumpul? Mengapa ianya dikumpulkan? Mengapa di dalam situasi yg tertentu?Mengapa menggunakan kaedah-kaedah pengumpulan?
 • Apakah fakta yg terpenting di dalam data? Adakah terdapat sesuatu yg mengagumkan?
 • Berkenaan kajian isu manakah yang menjadikan data itu bermaklumat?

Kesimpulan data adalah tidak kurang dari 2 muka surat. Jiika tidak ia akan hilang nilai-nilai  sebagai sumber rujukan. Selain itu, data boleh dianalisis dengan membahagikan data-data kepada beberapa kategori – setiap kategori perlu di pilih yg mana ianya relevan kepada soalan kajian dan pada masa yg sama sebahagian daripadanya menceritakan kandungan data. Dengan menggunakan kategori-kategori ini, data dpt diuruskan dengan baik. Sebagai contoh, dengan memberikn kategori yg sesuai kepada setiap bentuk penulisan. Proses dikenali sebagai peletakan kod.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: