Posted by: AINI | November 21, 2009

Aktiviti 7: Kelemahan Pengajaran

KELEMAHAN PENGAJARAN SUBJEK BERDASARKAN PENGALAMAN/REFLEKSI
Secara individu

Subjek Perdagangan:

Noraini

 1. Guru lebih banyak menumpukan perhatian untuk menghabiskan topik pengajaran supaya pelajar bersedia menghadapi peperiksaan.
 2. Guru lebih memfokuskan kepada ‘teacher centered learning’ berbanding ‘student centered learning’.
 3. Latihan yang diberikan oleh guru jarang disemak jadi pelajar tidak mengetahui kesalahan mereka.

Liyana

 1. Guru kadangkala terlalu bergantung sepenuhnya kepada buku teks.
 2. Guru hanya mengadakan proses P&P di dalam kelas sahaja. Pelajar tidak dibawa untuk membuat aktiviti diluar kelas. Sebagai contohnya adalah lawatan sambil belajar.
 3. Guru tidak menyuruh pelajar membuat tugasan berkumpulan agar proses P&P lebih menarik.

Subjek Sains:

Norliah

 1. Pelajar mudah bosan apabila guru mengajar sesuatu topik yang mempunyai teori yang terlalu panjang.
 2. Guru kurang kreatif dalam menarik minat pelajar untuk belajar.
 3. Guru hanya menyuruh pelajar menyalin kembali kesimpulan daripada eksperimen yang telah dibuat.
 4. Guru selalu bertanya kepada pelajar samada pelajar faham atau tidak topik yang diajar tetapi tidak memberi soalan susulan untuk menguji sejauhmanakah kefahaman pelajar.

Kumpulan

 1. Guru lebih bertumpu untuk menghabiskan silibus pelajaran bagi menyediakan pelajar menghadapi peperiksaan.
 2. Pelajar tidak dibawa untuk melakukan penerokaan di luar kelas.
 3. Kurangnya aktiviti berkumpulan membuatkan pelajar mudah bosan dan lebih bersifat individualistik.
 4. Guru terlalu bergantung kepada buku teks sekolah berbanding buku-buku tambahan yang lain.
 5. Kefahaman pelajar tidak diuji secara betul dimana tiada pengukuran dibuat untuk mengujinya.

Pengalaman dari pasukan lain

Subjek Perdagangan:

 1. Guru memberikan kuliah semata-mata. Tiada aktiviti ataupun BBM yang menarik digunakan.
 2. Guru hanya menggunakan buku teks serta buku rujukan untuk pengajarannya.

 Subjek Sains:

 1. Berdasarkan pengalaman, kaedah pengajaran sains yang diajar oleh guru kebanyakkannya tidak sesuai dengan objektif pengajaran. Hal ini kerana guru perlu lebih menggunakan lebih banyak eksperimen dalam makmal berbanding dengan pengajaran di dalam kelas.

Literature Review

Subjek Perdagangan:

 1. Guru berpendapat kandungan mata pelajaran ini terlalu banyak yang hendak disampaikan maka guru terpaksa mengajar dengan cara sendiri untuk menghabiskan sukatan dalam tempoh yang ditetapkan. Ini akan menyebabkan pelajar hilang minat untuk belajar, timbul rasa bosan dan mengantuk apabla masa kelas Perdagangan (Saim Selamat, 2007).
 2. Guru mengambil jalan mudah dengan hanya menggunakan buku teks sahaja tanpa alat bantu mengajar sebagai sumber pengajaran dan pembelajaran. Pelajar diarah menjawab latihan dan yang terdapat di dalam buku teks sahaja (Saim Selamat, 2007).
 3. Pendidikan keusahawanan hendaklah mengambil kira aspek mempelajari kemahiran dan bukan hanya menekankan pembelajaran secara teori sahaja (Nor Aishah Buang & Yap Poh Moi, 2002).

 Subjek Sains:

 1. Kaedah pembelajaran berpusatkan guru menyebabkan pelajar bosan dan tidak berminat dengan subjek ini.
 2. Guru yang garang menyebabkan pelajar tidak berminat dengan subjek ini.
 3. Guru tidak mempelbagaikan BBM menyebabkan pelajar berasa bosan dan kurang minat.
 4. Sesi pengajaran dalam kelas tidak sesuai untuk subjek Sains.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: